Thần Hyperion

Thần Hyperion Là Ai?

Hyperion là một trong 12 vị thần Titan của thần thoại Hy Lạp. Hyperion là con của thần Uranus (bầu trời) và nữ thần Gaia (đất mẹ). Vị thần Titan này kết hôn với nữ thần Theia và sinh ra một nam thần và hai nữ thần. Nam thần là Helios (thần của Mặt Trời); các nữ thần là Selene (thần đại diện cho Mặt Trăng) và Eos (thần của rạng đông). Theia là nữ thần của “sắc xanh lóng lánh bấu trời”. Hyperion mang nghĩa là “Người quan sát từ phía trên” hay “người đi lên phía trên”, được sự ghép lại từ hyper và iôn

Back to top button
mua thẻ cào