Thần Thoại Hy Lạp

 • Thần Helios

  Thần Helios Là Ai? Helios (hay tiếng Latin là Helius) là hiện thân của thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp.…

  Read More »
 • Thần Hyperion

  Thần Hyperion Là Ai? Hyperion là một trong 12 vị thần Titan của thần thoại Hy Lạp. Hyperion là con của thần Uranus (bầu trời) và nữ…

  Read More »
 • Thần Artemis

  Thần Artemis Là Ai? Nữ thần Artemis (tiếng Hy Lạp: Ἄρτεμις) là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Artemis là…

  Read More »
 • Thần Hermes

  Thần Hermes Là Ai? Hermes (tiếng Hy Lạp: Ἑρμῆς) là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của thần thoại Hy Lạp, thần đã…

  Read More »
 • Thần Hebe

  Thần Hebe Là Ai? Trong thần thoại Hy Lạp, Hēbē (Greek: Ἥβη) là một nữ thần tuổi trẻ. Hebe là con gái của Zeus và Hera. Hebe là người giữ cốc…

  Read More »
 • Thần Athena

  Thần Athena Là Ai? Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Athena (tiếng Hy Lạp: Ἀθηνᾶ, hay Ἀθήνη Athénē;) là vị thần của nghề thủ…

  Read More »
 • Thần Hephaestus

  Thần Hephaestus Là Ai? Hephaestus (Thần thoại La Mã gọi là Vulcan) chính là vị thần thọt chân cai quản ngọn…

  Read More »
 • Thần Coeus

  Thần Coeus Là Ai? Trong thần thoại Hy Lạp, Coeus (tiếng Hy Lạp: Κοῖος; còn gọi là Koios) là một trong số 12 vị thần khổng…

  Read More »
 • Thần Hera

  Thần Hera Là Ai? Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Hera (tiếng Hy Lạp: Ἥρα), hay còn gọi là Here, là một trong mười hai…

  Read More »
 • Thần Poseidon

  Thần Poseidon Là Ai? Poseidon (tiếng Hy Lạp: Ποσειδῶν) là một trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong Thần…

  Read More »
Back to top button