Tìm hiểu về Loot Box trong Overwatch

Tổng quan về Loot Box

Một Loot Box được nhận cho mọi cấp độ đạt được. Loot Box bổ sung có thể được mua trong menu Loot Box. Mỗi Loot Box chứa bốn vật phẩm ngẫu nhiên, với ít nhất một vật phẩm hiếm hoặc tốt hơn. Nội dung của Loot Box được xác định khi Loot Box được nhận, không phải khi nó được mở. Nếu Loot Box chứa vật phẩm trùng lặp mà người chơi đã sở hữu, thay vào đó họ sẽ nhận được tín dụng .

Để mở Loot Box, hãy điều hướng đến menu chính và nhấp vào tùy chọn “Loot Box” hoặc hiển thị menu tạm dừng và nhấp vào nút “Mở Loot Box”. Trong khi mở Loot Box, người chơi có thể xem trước và trang bị nội dung.

Lợi ích của Loot Box

Loot Box không mang lại bất kỳ lợi thế nào cho trò chơi. Nội dung của Loot Box được xác định khi bạn nhận được chúng. Tỷ lệ rơi như sau: Một vật phẩm hiếm hoặc cao hơn được bao gồm trong mỗi hộp. Một vật phẩm Epic được bao gồm trong khoảng 18,5% của tất cả các hộp. Một vật phẩm Huyền thoại được bao gồm trong khoảng 7,5% của tất cả các hộp. Một chiến thắng hiếm hoi được bao gồm trong khoảng 23% của tất cả các hộp. Một Rare Skin được bao gồm trong khoảng 30% của tất cả các hộp. Biểu tượng Rare Player được bao gồm khoảng 48% của tất cả các hộp.

0/5 (0 Reviews)

Back to top button
mua thẻ cào