Danh sách các chiêu thức trong Naruto

Jutsu, là những kỹ năng mà một Ninja sẽ sử dụng trong trận chiến. Để thi triển một jutsu, Ninja sẽ phải vận Chakra và sử dụng một số hình thức của Thủ ấn. Một số kỹ thuật như Taijutsu – Thể thuật không yêu cầu Thủ ấn, tuy nhiên các Ninja có thể sử dụng Thủ ấn để tập trung Chakra của họ đến các khu vực nhất định của cơ thể của họ. Ngoài ra một số Nhẫn thuật như Rasengan thì không yêu cầu bất kỳ sử dụng Thủ ấn.

Bằng cách tạo Thủ ấn, Ninja có thể vận Chakra của họ và thi triển thuật mong muốn. Do số lượng các kết hợp Thủ ấn là vô hạn, có hàng ngàn thuật mới tiềm năng được phát hiện và sử dụng. Các Thủ ấn đại diện cho mười hai con giáp của văn hóa Trung Quốc. Ngoài Thủ ấn, một số Nhẫn thuật nhất định yêu cầu phải xếp tay với các ngón ở vị trí riêng của từng chiêu thức, chẳng hạn như Kage Bunshin, Shintenshin, vv…

Danh sách những Thủ ấn cơ bản trong Naruto

Ne – Tí: Ne là dấu hiệu đầu tiên trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Chuột. Nó đại diện cho miền Bắc và tháng của tháng mười. Lưu ý: Ne được sử dụng nhiều trong việc điều khiển bóng của gia tộc Nara.

Ushi – Sửu: Ushi là dấu hiệu thứ hai trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Sửu. Nó đại diện cho Bắc-Đông Bắc và tháng mười hai.

Tora – Dần: Tora là dấu hiệu thứ ba trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Hổ. Nó đại diện cho Đông-Đông Bắc và tháng Giêng. Lưu ý: Hổ đã gắn liền với các chiêu thức Hỏa độn.

U – Mẹo (Thỏ): U là dấu hiệu thứ tư trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Thỏ. Nó đại diện cho Đông và tháng Hai.

Tatsu – Thìn: Tatsu là dấu hiệu thứ năm trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Rồng. Nó đại diện cho Đông-Đông Nam Bộ và tháng Ba.

Mi – Tỵ: Mi là dấu hiệu thứ sáu trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Tỵ. Nó đại diện cho Nam-Đông Nam và tháng Tư. Lưu ý: Mi gắn liền với các chiêu thức Thổ độn.

Uma – Ngọ: Uma là dấu hiệu thứ bảy trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Ngọ. Nó đại diện cho Nam và tháng Năm.

Hitsuji – Mùi: Hitsuji là dấu hiệu thứ tám trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Mùi. Nó đại diện cho Nam-Tây Nam và tháng Sáu.

Saru – Thân: Saru là dấu lần thứ chín trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Khỉ. Nó đại diện cho Tây-Tây Nam và tháng Bảy.

Tori – Dậu: Tori là dấu hiệu 10 trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Dậu. Nó đại diện cho phương Tây và tháng Tám.

Inu – Tuất: Inu là dấu hiệu thứ XI trong 12 cung Hoàng đạo Trung Quốc – Chó. Nó đại diện cho Tây-Tây Bắc và tháng Chín.

I – Gấu: I là dấu hiệu thứ mười hai cung hoàng đạo Trung Quốc – Gấi. Nó đại diện cho Bắc-Tây Bắc và tháng Mười.

2.3/5 (6 Reviews)

Back to top button
mua thẻ cào