Tiểu sử nhân vật: Erik Killmonger là ai?

Giới thiệu nhân vật Killmonger

Erik Stevens (N’Jadaka) là một lính đặc nhiệm người Mỹ gốc Wakanda thông qua người cha của mình là Hoàng tử N’Jobu. Sự tàn bạo của hắn khi tham gia một đơn vị đặc nhiệm khiến người ta phải đặt biệt danh là Killmonger. Nhiều năm sau khi T’Chaka giết cha hắn vì đã phản lại Wakanda, Killmonger lên kế hoạch để giành ngai vàng từ tay T’Challa để thực hiện kế hoạch của cha hắn là sự dụng hết số công nghệ Vibranium của Wakanda và chấm dứt việc áp bức người gốc Phi trên khắp thế giới. Điều khiển và sau đó thủ tiêu Ulysses Klaue để có thể vào được Wakanda, Killmonger gần như đã giết T’Challa trong một cuộc giao đấu và chiếm lấy ngai vàng. Trước khi hắn có thể thực hiện kế hoạch của mình, Black Panther trở về và quyết đấu Killmonger, cuối cùng cũng đánh bại và giết được trong trận đánh cuối cùng.

4/5 (2 Reviews)

Back to top button
mua thẻ cào