Kamen Rider Papillon

Không giống như, không rõ Papillon là gì, vì không có gì được biết đến.
Có thể quái vật hợp đồng được Papillon sử dụng là dạng nhộng của. Quái vật gương này, mặc dù không dựa trên một con bướm, nhưng lại giống với Papillon nhất.

Back to top button
mua thẻ cào