Kamen Rider Drake

Kamen Rider Drake (マ ス ク フ uk Masukudo Fōmu) là một hình thức bọc thép nặng nề giống như một nữ thần có rất ít khả năng tấn công. Đây là hình thức mặc định cho đến khi Daisuke bóp cò ở cuối Drake Zecter, khởi xướng lệnh Cast Off (キ ャ ス ト オ Kyasuto Ofu). Mặt nạ của Drake cũng có khả năng dưới nước đáng kể.

Drake’s (ラ イ ダ ー Raidā Fōmu) là hình thức đẹp hơn, nhanh hơn và phản cảm hơn của Drake hoàn toàn giống với mô típ chuồn chuồn. Ở dạng này, Drake có quyền truy cập vào lệnh (ク ロ ッ ク Kurokku Appu) cho phép Drake di chuyển với tốc độ gần ánh sáng để phù hợp với tốc độ của Worms. Bằng cách gập lại đôi cánh trên Drake Zecter (nửa trên cùng tạo thành một “phạm vi” có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu), Drake kích hoạt cuộc tấn công (イ ダ ュ ィ ン Raidā Shātingu).

Back to top button
mua thẻ cào