Kamen Rider

 • Kamen Rider Ghost

  Kamen Rider Ghost

  Kamen Rider Ghost (仮 面 ラ イ ー ゴ Kamen Raidā Gōsuto) là một bộ phim truyền hình tokusatsu của…

  Read More »
 • Kamen Rider Wizard

  Kamen Rider Wizard

  Kamen Rider Wizard (仮 面 ラ イ ー en Kamen Raidā Uizādo) là một bộ phim truyền hình tokusatsu của…

  Read More »
 • Kamen Rider Fourze

  Kamen Rider Fourze

  Kamen Rider Fourze (仮 面 ラ ダ ー en Kamen Raidā Fōze) là một bộ phim truyền hình tokusatsu của…

  Read More »
 • Kamen Rider OOO

  Kamen Rider OOO

  Kamen Rider OOO (仮 面 ラ ー Kamen Raidā Ōzu) là một bộ phim truyền hình tokusatsu của Nhật Bản…

  Read More »
 • Kamen Rider W

  Kamen Rider W

  Kamen Rider W (仮 面 ラ イ ー ダ en Kamen Raidā Daburu) là một bộ phim truyền hình tokusatsu…

  Read More »
 • Kamen Rider Kiva

  Kamen Rider Kiva

  Kamen Rider Kiva (仮 面 ラ イ ダ Kamen Raidā Kiba, Masked Rider Kiva) là tựa đề của loạt phim…

  Read More »
 • Kamen Rider Drive

  Kamen Rider Drive

  Kamen Rider Drive (仮 面 ラ イ ー ラ イ Kamen Raidā Doraibu) là một bộ phim truyền hình tokusatsu…

  Read More »
 • Kamen Rider 555

  Kamen Rider 555

  Kamen Rider 555 (仮 面 ラ ー 555 フ) Kamen Raidā Faizu, Kamen Rider Faiz, Masked Rider Φ’s, Phi’s, hay…

  Read More »
 • Kamen Rider Den-O

  Kamen Rider Den-O

  Kamen Rider Den-O (仮 面 ラ ダ ー 電 王 Kamen Raidā Den’ō, Masked Rider Den-O) là phần thứ mười…

  Read More »
 • Kamen Rider Kabuto

  Kamen Rider Kabuto

  Kamen Rider Kabuto (仮 面 ラ イ ダ Kamen Raidā Kabuto, Masked Rider Kabuto) là một bộ phim truyền hình…

  Read More »
Back to top button
Close