Chiếc gương của chú Sirius là gì?

Chiếc gương của chú Sirius gồm hai mảnh gương của một chiếc gương bị vỡ. Hai mảnh này có khả năng kết nối với nhau, làm cho hai người ở hai đầu guơng có thể thấy mặt của nhau. Chiếc gương đặc biệt này thuộc sở hữu của cha Harry và chú Sirius. Họ dùng nó để liên lạc với nhau trong khi bị cấm túc ở trường Hogwarts.

4.4/5 (9 Reviews)

Back to top button
mua thẻ cào