Chiếc Cốc Lửa là gì?

Chiếc Cốc lửa xuất hiện duy nhất ở tập 4. Đây là một chiếc cốc lớn làm bằng gỗ, làm một “vị giám khảo công minh” duy nhất chọn ra ba học sinh đại diện ba trường để tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Những học sinh đủ 17 tuổi muốn tham gia thì ghi tên mình lên mảnh giấy nhỏ rồi bỏ vào cốc. Khi đến lúc chọn, chiếc Cốc lửa sẽ bắn ra mảnh giấy ghi tên những người được chọn tham dự.

Back to top button
mua thẻ cào