Bàn cờ Phù thuỷ là gì?

Bàn cờ Phù thủy rất giống với bàn cờ vua của dân Muggle. Luật chơi cũng y chang như cờ vua bình thường. Tuy nhiên, các quân vờ có thể đánh nhau y như thật. Quân cờ sẽ dùng vũ khí đập vỡ tan tành quân mình ăn được ngay trên bàn cờ. Mọi thứ đều rất thực. Phiên bản Bàn cờ Phủ thủy của cô McGonagall có những quân cờ kích thước to như người thật.

Back to top button
mua thẻ cào