Học viện Đào tạo là gì trong Attack On Titan

Giới thiệu

Học viện là một phân khu đặc biệt thuộc Quân đội, chuyên đào tạo và giáo dục các học viên để trở thành thành viên của ba Trung đoàn quân sự chính.

Chỉ có 10 sinh viên tốt nghiệp hàng đầu có thể nộp đơn cho Cảnh vệ, cho phép họ những đặc quyền như thu thuế của dân và sống an toàn bên trong những bức tường kiên cố. Những học viên tốt nghiệp khác có thể lựa chọn giữa việc gia nhập Trinh sát hoặc Đồn trú.

Trong Attack On Titan, bối cảnh diễn ra ở Học viên khoá 104, và các nhân vật chính của chúng ta đều tốt nghiệp trong khoảng thời gian này, từ năm 847 tới năm 850.

Back to top button
mua thẻ cào